Sama sa bolom,
sama sa tugom,
sama sa svijetom,
a ti sa drugom!

0