Š ta je sunce ako nije sjajno,
Š ta je ljubav ako nije tajno,
šta je tuga ako te ne boli,
šta je srce ako ne voli?

0