Š ola ne more dati vsega, lahko da samo temelj, na katerem se človek sam oblikuje.

0