Š ola je šala mala, ki be se rada zmano poigrala.

0