Š etao sam pored tvoje kuče i iz prozora sobe tvoje

dopirali su zvukovi pjesama; pjesama

za koje sam mislio da su moje.

0