Š alica kave i tanjurič, teksture kao zebra
sjajili su se u tvojoj ruci
kao da su od srebra.

0