Riječi prolaze: a, b, c;
brojevi prolaze: 1, 2, 3;
muzika prolazi: do, re, mi;
a ljubav počinje sa JA i TI!

1