Reči kolegom, da nisem bila dovolj lepa,
dovolj dobra zate, reči jim, da ko nisi
bil poleg mene nisem imela moči, da
ljubila sem tvoje oči. Reči jim, da sem
ljubila tebe, a ne pozabi jim reči, da
ti nisi ljubil mene!

13