Rada bi kupila tvojo Ljubezen. Ampak res nimam nič drobiža.

5