Prvi otrokov jok je kot balzam za izmučeno materino telo. Osreči jo, jo pomiri in sprosti. Ko zasliši jok svojega novorojenčka, jo prevzameta neizmerna materinska sreča in ljubezen. Bolečine so pozabljene, vse misli in čustva pa se vrtijo le še okrog novorojenega bitja. Med njo in otrokom se še naprej spletajo in utrjujejo nevidne nitke, ki so se pričele oblikovati že v maternici. Te nitke so zelo močne, trajajo vse življenje in se še po smrti ne pretrgajo.

4