Pridnost, poštenost in lepo vedenje naj ti bo geslo za celo življenje.

0