Pričajte o meni svašta vam je neka bujna mašta, takav sam i takav ču biti, za nikoga se neču promjeniti!

1