Prestat Ä?u da te volim,
prestat Ä?u da te ljubim,
prestat Ä?u da te zovem,
prestat Ä?u da ti pišem,
al to sve tad,
kad prestanem da dišem.

0