Pravis da ti pomenim veliko in da me imaš
zeLo rad ,a jaz v to nisem prepričana, nikoLi nisem biLa,
zagotavLjam ti da si v mojem živLjenju na veLikem mestu,v bistvu aLi
si zasLužiš,toda tako mi narekuje sRček, in maLi zapomni si vedno boš
v mojem srcu, Lep aLi grd spomin, toda spomin boš.

2