Praviš, da sam djete
i da neznam kako boli,
vidjet Ä?eš jednog dana,
da i djete zna da voli.

0