Pot ravna, vedi, prava je edina, nje v vsem dejanju drži se zvesto; hinavstvo, laž je grenka korenina, resnica naj nad vse ti sveta bo. Kar misliš v srcu, to v dejanju kaži, ne sebi se, ne drugim ne laži.

0