Pomisli name, ko si sama, ko nikogar ni, ko gledala boš v temo, pomisli name, ko ti bo hudo. Pomisli name, ko z jutrom se dan budi, pomisli name in zapri oči.

2