Pogled tvoj mi v srcu je ogenj prižgal,
morda Valentin ogenj tvoj mi bo dal!

2