Pazi, da te pazi ne zapazi, če te pazi zapazi se pazi!

1