Pamtit ču jedno prolječe, i jedan sunčani sjaj. Pamtit ču jedne noči i njihov blagi sijaj. Pamtit ču jedne usne i kosu smede boje. Pamtit ču jedno biče što rani srce moje!

0