Padeš lahko čisto sam, da pa se pobereš potrebuješ prijateljeve roke.

0