Ovaj utorak je kao svaki drugi dan
okružen sam ljudima, tebe nema;
ja sam sam.

0