Opet da se rodim ja, za tebe bi živela i za tebe bi umrla.

0