Odkar sva ločen par, je telefon oltar. Z njim je s tabo edini stik, v njem je polno tvojih slik.

1