Ob koncu leta čas vladar
nakloni vsakomur kak dar;
nekomu da ljubezen pravo,
spet drugemu življenje zdravo.
Na kupe evrov kdo dobi,
med, mleko komu se cedi.
Š tevilnim podari uspeh,
vsem pa veselja zvrhan meh.
Če jaz imela bi besedo,
vse to bi stresla v tvojo skledo!

1