Novo leto naj prinese ti darila,
ki življenje bodo ti obogatila.

0