Nova poznanstva - mogu bez toga
nekon što sam upoznao tebe
ne trebam više nikoga!

0