Nočas nek poljub moj stigne, do tebe, nek ti poželi sve najljepše od mene, nek ti šapne želim te sve više i više!

0