Nočas mi je vjetar tvoje ime šapnuo i bol u srcu probudio, nočas sam shvatila, da te još nisam preboljela.

1