Nočas kada izadješ odavde
Sve če biti kao da si tu
Al u srcu neče biti nade
Za nas dvoje više ni u snu
Ne idu znaš ponos i laz

0