Nočas imam želju, da te ljubim, da kraj tebe ja poludim, da se s tobom ujutro ja probudim, da moje srce zbog tebe gori i, da ti kažem koliko te želim!

0