Nisem pesnik, ne slikar. To pisemce pa le sprejmi v dar.

1