Nisam sretan što je praznik rada
jer ti si
otišla iz grada.

0