Nisam pesnik-da ti pjesme pišem
i nisam vreme, da boli brišem.
ja nisam tišina, a ni bura
a ja shvačam, da sam samo
avantura.

0