Nikogar sreča ne povzdigne tako visoko,
da ne bi potreboval prijatelja!

0