Nije ovo život, što ga živim sada,
kad srce nama kome da se nada,
nije ovo život, svaki dan je teže
na tvoju me ljubav samo tuga veže.
Nije ovo život, kad me duša boli
kad srce nezna koga da voli!

0