Nedaj bože da ti sudbina šamar lupi,
pa da živiš ko prosjak na klupi,
nedaj bože da ti bude kao i meni
da ti društvo prave ostavljeni.

1