Ne spavam; slama i trava po vratu me grebu
ti jedina si zvijezda
na mome nebu.

0