Ne joči za njim!
Ne krivi sebe!
Nekje je srce,
ki ljubi samo tebe!

1