Naša največja veličina ni v tem, da nikoli ne pademo,
temveč da se vsakokrat, ko pademo, tudi poberemo.

0