Najhujša tragedija ni umreti mlad, marveč živeti do devetdesetega leta, pa vendar v resnici nikoli zaživeti.

0