Naj zvezde poneso te v sladke sanje,
naj luna zaziblje te vanje,
misli name, ko zaspiš,
da z mislijo name se zbudiš.

11