Naj novo leto Vam prinese
veselja, zdravja in obilja.
Če pa na Vas kdaj Amor cilja,
naj v črno puščico zanese!

1