Na čile
Abrahamove
moči,
Ti podarjamo
smuči.
Previdno z njim`
čez cesto,
pa bo šlo lahko
do dvesto!

9