Na bunaru zlatna čaša a u čaši ljubav naša ko razbije zlatnu čašu razbit Ä?e i ljubav našu.

0