Moje srce ne zna više da voli, jer uvijek kada voli ga posle boli, uvijek kada voli, posle pati i tek onda shvati, da je ljubav kriva i da ne mogu biti više živa...

0