Ljubzen se rodi v srcu, kjer se lahko vse zgodi, pravijo da je ljubezen ta bolezen ki je ni!

5