Ljubiti ni greh,
ljubiti je svoboda,
samo pazi
kje, kdaj & koga

50