Ljubiti ne pomeni gledati drug
drugega, ampak skupaj gledati v isto smer.
Antoine de Saint-Exupery

0