Ljubiti moraš znati, da kmalu ne postaneš mati.

0